ABC przeglądu okresowego samochodowej instalacji gazowej

Przegląd okresowy instalacji gazowej

WYCENA INSTALACJI LPG

Dlaczego należy wykonywać przeglądy okresowe instalacji LPG?

ABC przeglądu okresowego samochodowej instalacji gazowej. Po pierwsze dlatego, że jest to podstawowy warunek utrzymania gwarancji. Zgodnie z postanowieniami warunków gwarancji zawartymi w naszej książce serwisowo-gwarancyjnej wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów instalacji co roku lub co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności od tego, co następuje wcześniej.

UWAGA: Nasz system SMS nie informuje o konieczności wykonania przeglądu okresowego instalacji gazowej, a o zbliżającym się terminie wykonania badania technicznego do dowodu rejestracyjnego. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy ile dany Klient pokonuje rocznie kilometrów. Nie wiemy, czy wcześniej przekroczy on ustaloną granicę 20 tysięcy km, czy też wcześniej upłynie rok od ostatniego przeglądu. Dlatego też dopilnowanie aby przegląd okresowy instalacji gazowej wykonać w terminie należy do obowiązków Klienta.

Po drugie dlatego, że samochodowa instalacja gazowa jest niczym innym jak alternatywnym układem zasilania paliwowego. W przypadku samochodów zasilanych benzyną dobrą praktyką jest coroczna wymiana filtra paliwa. Podobnie jak coroczna wymiana oleju wraz z filtrem. Każdy odpowiedzialny i świadomy kierowca wykonuje te czynności regularnie. Analogicznie w przypadku instalacji gazowej dobrą praktyką jest coroczna wymiana filtrów LPG.

Po trzecie dlatego, że paliwo gazowe, czyli LPG, tankowane na stacjach często jest po prostu „brudne”. Dotyczy to najczęściej mniejszych stacji ale nie tylko. Poza granicami naszego kraju sytuacja nie jest wcale lepsza zwłaszcza w krajach byłego bloku komunistycznego. Zabrudzony filtr LPG nie uchroni instalacji przed przedostaniem się zanieczyszczeń do reduktora, a w konsekwencji do wtryskiwaczy gazowych. Konsekwencje mogą być bardzo różne. Od „kangurowania” podczas jazdy na gazie po uszkodzenie reduktora, czy też wtryskiwaczy gazu. O ile pierwsza usterka kończy się zazwyczaj po wymianie zużytych filtrów o tyle w przypadku uszkodzeń reduktora, czy też wtryskiwaczy najczęściej konieczna jest ich wymiana.

Po czwarte dlatego, że okresowa kontrola instalacji LPG pozwala z wyprzedzeniem wykryć ewentualne pomniejsze usterki, które zaniedbane mogą przyczynić się do poważniejszych problemów. Nikogo nie powinno dziwić, że niekontrolowana przez lata instalacja gazowa stanie się, prędzej, czy później, przyczyną mniej lub bardziej poważnych usterek i to niekoniecznie związanych tylko z samą instalacją LPG. Ponadto, pomijając kwestię filtrów, w układzie zasilania paliwem gazowym materiałem eksploatacyjnym, czyli podlegającym zużycia wraz z użytkowaniem, są również przewody gumowe (z czasem parcieją), czy też połączenia tych przewodów (zaciski tracą swoje właściwości i luzują się).

Po piąte dlatego, że po wykonanym przez nas przeglądzie okresowym instalacji gazowej w okresie roku od tegoż przeglądu to my, jako firma Auto-Mix, przejmujemy odpowiedzialność za poprawne działanie instalacji. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego pożaru, rozszczelnienia itp. usterki instalacji jesteście Państwo objęci naszą polisą ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej.

Cennik i zakres wykonywanych prac w trakcie przeglądu instalacji gazowej

Okresowe przeglądy instalacji gazowej wykonywane w naszej firmie są odpłatne. Dotyczy to zarówno przeglądów wykonywanych po gwarancyjnie jak również jeszcze w ramach gwarancji. Cena przeglądu zależy od ilości cylindrów w silniku. Przykładowo dla silnika z czterema cylindrami cena przeglądu wynosi około 265,00 zł.

Dlaczego około? Ponieważ koszt może wzrosnąć o kilka lub kilkanaście złotych w przypadku konieczności zatankowania gazu do samochodu Klienta – mowa dosłownie o kilku litrach. W przypadku przeglądów usterkowych koszt może być wyższy ze względu na konieczność wymiany podzespołów samochodu niezwiązanych bezpośrednio z instalacją gazową lub podzespołów nieobjętych gwarancją. W takim przypadku do ceny przeglądu doliczyć należy cenę konkretnego podzespołu wraz z usługą.

Cennik przeglądów okresowych instalacji LPG wg ilości cylindrów:

Do 3-4 cylindry – około 360,00 zł
Od 5 do 6 cylindrów – około 450,00 zł – 500,00 zł
Od 8 cylindrów – około 590,00 zł – 650,00 zł

UWAGA: W przypadku silników o 6 i więcej cylindrach cena przeglądu może być wyższa nawet o 50 zł w zależności od ilości użytych filtrów oraz ich producenta. Podane ceny są cenami brutto bez żadnych rabatów. Nasi Klienci mają możliwość obniżenia ceny przeglądu nawet o 40% wystarczy skorzystać z naszych promocji, które szczegółowo opisane znajdują się w zakładce promocje.

Zakres wykonywanych prac w ramach przeglądu okresowego instalacji gazowej:

Podczas przeglądu okresowego instalacji gazowej wykonywane są następujące czynności:

 1. Kontrola wydajności reduktora,
 2. Kontrola sprawności wtryskiwaczy LPG,
 3. Kontrola właściwego działania sterownika instalacji LPG,
 4. Kontrola połączeń i stanu gumowych przewodów gazowych,
 5. Kontrola połączeń i stanu gumowych przewodów wysokiego ciśnienia,
 6. Kontrola szczelności instalacji,
 7. Kontrola i ewentualna wymiana filtra powietrza,
 8. Wymiana filtrów fazy lotnej i płynnej,
 9. Czyszczenie elektrozaworu reduktora,
 10. Czyszczenie zaworu gazowego,
 11. Kontrola i ewentualna korekta mapy wtrysku LPG,
 12. Kontrola sprawności wielozaworu w zbiorniku LPG,
 13. Kontrola poprawnego napełnienia zbiornika LPG,
 14. Kontrola i ewentualna naprawa (dodatkowo płatna) układu zapłonowego.

UWAGA: kontrola sprawności wielozaworu w zbiorniku LPG (pkt. 12) oraz kontrola poprawnego napełnienia zbiornika LPG (pkt. 13) możliwa jest tylko w przypadku, kiedy Klient stawi się do przeglądu z pustym lub prawie pustym zbiornikiem gazu (maksymalnie 1-2 litry LPG w zbiorniku). W przeciwnym wypadku czynności te nie są wykonywane. Stosowna informacja na ten temat znajduje się również w naszej książce serwisowo-gwarancyjnej.

Jeżeli jesteś zainteresowany wyceną instalacji LPG do Twojego samochodu, kliknij w poniższy przycisk.

WYCENA INSTALACJI LPG