Autor: Michał Hibner Aktualności, Informacja, Ogłoszenia

UWAGA! Zmieniamy zasady!

Szanowni klienci, bardzo ważne informacje!

W związku z rozpoczętym sezonem wakacyjnym/urlopowym, a przede wszystkim w związku z chęcią zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług, począwszy od 3 lipca bieżącego roku wprowadzamy zmiany w zasadach przyjmowania samochodów do naszego serwisu.

  1. Pierwszeństwo przyjęcia do serwisu będą mieli klienci, którzy zamontowali instalację LPG w naszej firmie oraz posiadają ważną gwarancję tzn. stosują się do warunków gwarancji i wykonują regularne przeglądy instalacji co roku lub co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności od tego, co następuje wcześniej.
  2. Pierwszeństwo przyjęcia zachowują również klienci, których gwarancja na instalację LPG minęła, ale mimo to dokonują jej systematycznych przeglądów, tak jak klienci z ważną gwarancją tzn. co roku lub co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności od tego, co następuje wcześniej.
  3. Klienci nieposiadający ważnej gwarancji wykonujący przeglądy instalacji LPG nieregularnie tzn. w innych odstępach czasu i/lub po przejechaniu większej ilości kilometrów niż zalecane przez nas raz w roku lub co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności od tego, co następuje wcześniej, muszą liczyć się z koniecznością odstawienia samochodu na okres minimum 7 dni roboczych.
  4. Klienci z instalacjami niemontowanymi w naszej firmie, a którzy będą chcieli skorzystać z naszego serwisu, muszą liczyć się z koniecznością odstawienia samochodu na okres minimum 12 dni roboczych.

Przypominamy również, że wszystkich klientów bez wyjątków obowiązuje zasada uprzedniego umówienia terminu wizyty z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 32 47 26 596 wewnętrzny 2. Zasada ta dotyczy wszystkich klientów serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego, serwisu klimatyzacji, napraw bieżących i innych. W przypadku pojawienia się klienta bez uprzedniego umówienia terminu wizyty nasi pracownicy mają prawo odmówić przyjęcia do serwisu podając pierwszy wolny termin zgodnie z aktualnym harmonogramem prac lub zaproponować przyjęcie do serwisu z odstawieniem samochodu na okres minimum 12 dni roboczych. Zasada ta nie dotyczy przeglądów wykonywanych w naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, które wykonywane są na bieżąco.

Powyższe zasady wchodzą w życie od 3 lipca 2019 roku i obowiązują do odwołania lub oficjalnej zmiany, a nasi pracownicy zobowiązani są do ich ścisłego przestrzegania.
Tagi: ,

O autorze

LPG JESZCZE TAŃSZY NA NASZEJ STACJI TYLKO 2,75zł


Przed nami trudne czasy wszystko drożeje ale na szczęście jest jeszcze coś co tanieje

TYLKO DO KOŃCA STYCZNIA INSTALACJA LPG W STAREJ CENIE

Scroll Up